Partager

Publications

book

Dostosowanie wyników cen transferowych do procesu tworzenia wartości, raporty końcowe z 2015 roku dotyczące działań 8–10

OECD/G20 Projekt w zakresie erozji podstawy opodatkowania i przenoszenia zysków

Sprawozdanie zawiera zmiany wytycznych OECD dotyczących cen transferowych w celu dostosowania wyników w zakresie cen transferowych do procesu tworzenia wartości. Zaktualizowane wytyczne koncentrują się na następujących kluczowych obszarach: kwestie cen transferowych związane z transakcjami dotyczącymi wartości niematerialnych; ustalenia umowne, w tym umowny podział ryzyka i odpowiadających mu zysków, które nie są wspierane przez faktycznie prowadzone działania; poziom zwrotu z finansowania zapewnianego przez bogatego w kapitał członka grupy MNE, w przypadku gdy zwrot ten nie odpowiada poziomowi działalności podejmowanej przez przedsiębiorstwo finansujące; oraz inne obszary wysokiego ryzyka. W sprawozdaniu przedstawiono również działania następcze, które należy podjąć w związku z metodą podziału zysku z transakcji, które doprowadzą do uzyskania szczegółowych wskazówek co do tego, w jaki sposób metoda ta może być odpowiednio zastosowana w celu dalszego dostosowania wyników w zakresie cen transferowych do procesu tworzenia wartości.

Published on June 29, 2019Also available in: German, English, Spanish, French