Share

Regional, rural and urban development

book

Narzędzie samooceny dla jednostek samorządu lokalnego w Polsce

Wzmacnianie zarządzania na rzecz bardziej efektywnych strategii rozwoju

Niniejszy dokument przedstawia Narzędzie samooceny (SAT), którego celem jest wspieranie jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce w zakresie wzmacniania praktyk zarządzania publicznego na etapie opracowywania i wdrażania strategii rozwoju lokalnego. Narzędzie ma pomóc lokalnym podmiotom w ocenie standardów i praktyk stosowanych w kluczowych obszarach zarządzania, które mogą mieć wpływ na efektywność inwestycji i strategii rozwoju lokalnego podejmowanych przez władze samorządowe oraz na jakość świadczonych przez nie usług. Narzędzie samooceny zapewnia kluczowe wskaźniki, które umożliwiają powiatom i gminom ocenę mocnych stron i luk w zarządzaniu publicznym i praktykach rozwoju lokalnego, a w konsekwencji opracowanie i realizację działań mających na celu poprawę jakości usług świadczonych na rzecz obywateli oraz skuteczniejsze zaangażowanie interesariuszy w budowanie wspólnej wizji i programu rozwoju lokalnego.

Published on June 30, 2021Also available in: English

In series:OECD Regional Development Papersview more titles