Share

Publications

book

Přehled o stavu veřejné správy: Česká Republika

Česká republika na cestě k modernější a efektivnější veřejné správě

Přehled o stavu veřejné správy v České republice identifikuje prioritní oblasti pro reformu veřejné správy v České republice a nabízí doporučení pro posílení efektivity, rychlosti a reakceschopnosti veřejné správy v ČR. Přehled nejprve zprostředkovává pohled na efektivitu veřejné správy a její schopnost řešit současné výzvy v oblastech, jako jsou digitalizace a klimatická změna. Poté analyzuje celou řadu zásadních a prioritních oblastí veřejné správy včetně zapojování občanů, koordinace a strategického plánování vedených z centra vládnutí, informovaného rozhodování (EIDM) ve veřejné správě, veřejné správy na úrovni krajů a obcí, řízení lidských zdrojů ve veřejné správě a využívání elektronických nástrojů veřejné správy. Součástí Přehledu je i případová studie o opatřeních a předpisech v oblasti veřejné správy během pandemie onemocnění covid-19. Přehled o stavu veřejné správy v ČR obsahuje doporučení pro veřejnou správu v ČR, která jí pomohou s uskutečněním a se splněním cílů koncepce rozvoje veřejné správy s názvem Klientsky orientovaná veřejná správa 2030 a v konečném důsledku také s realizací dlouhodobé vize a závazků udržitelného rozvoje.

Published on March 30, 2023Also available in: English

TABLE OF CONTENTS

Předmluva
Shrnutí
Úvod: Přehled veřejné správy v České republice
Podpora participace občanů a stakeholderů v České republice na veřejném dění
Koordinační kapacita řízená z centra vládnutí v České republice
Informované rozhodování (EIDM) v české veřejné správě 
Veřejná správa v České republice na krajské a obecní úrovni
Využívání elektronických nástrojů veřejné správy a rozvoj klientsky orientovaných digitálních služeb v České republice
Zvýšení atraktivity a rozvoj profesních dovedností v české veřejné správě
Případová studie covid-19: Posílení koordinačních mechanismů pro účinnější krizové řízení v České republice
Powered by OECD iLibrary