Share

Publications

book

Eesti: Riigi terviseprofiil 2023

Käesolev profiil annab lühida ja poliitikakeskse ülevaate Eesti rahvastiku tervisest ja Eesti tervishoiusüsteemist, osana laiemast "Tervise olukord ELis" riikide terviseprofiilide sarjast. Selles esitatakse kokkuvõtlik analüüs, mis hõlmab järgmisi põhiaspekte: rahvastiku tervise olukord Eestis; tervisemõjurid, keskendudes käitumuslikele riskiteguritele; Eesti tervishoiusüsteemi korraldus; ning hinnang tervishoiusüsteemi tõhususele, kättesaadavusele ja säilenõtkusele. Lisaks esitatakse 2023. aasta väljaandes temaatiline osa vaimse tervise ja sellega seotud teenuste olukorra kohta Eestis. See profiil on OECD ja Euroopa tervishoiusüsteemide ja -poliitika vaatluskeskuse koostööprojekt, valminud koostööna Euroopa Komisjoniga.

Published on January 27, 2024Also available in: English