Share

Publications

book

достигане до неактивните и безработните лица в България и активирането им (Съкратен вариант)

Настоящият текст е частичен превод на доклада Достигане до неактивните и безработните лица в България и активирането им. Той включва е резюмето и Глава 1: Оценка и препоръки. Това е осмият доклад от поредица, посветена на проучване на страните на връзката, която политиките могат да осъществят между хората и работните места. Докладът съдържа обстоен анализ на неактивните и безработните в България и идентифицира групите лица, за които мерките и услугите на публичната служба по заетостта в България биха могли да са от полза. Освен това докладът представя оценка на политиките на пазара на труда в страната, които имат за цел да се достигне до неактивните лица и да им се окаже подкрепа за интегриране на пазара на труда, като отправя препоръки за усъвършенстването им.

Published on March 15, 2022Also available in: English