Share

Publications

book

България: Здравен профил за страната 2023

Tози профил предоставя кратък и ориентиран към политиката преглед на състоянието на здравето и системата на здравеопазването в България, като част от по-широката поредица здравни профили на страните от инициативата "Състояние на здравето в ЕС". В него е представен кратък анализ, обхващащ следните ключови аспекти: текущото състояние на здравето в България; детерминантите на здравето, с акцент върху поведенческите рискови фактори; организацията на българската система на здравеопазване; и оценка на ефективността, достъпността и устойчивостта на здравната система. Освен това в изданието за 2023 г. е представен тематичен раздел за състоянието на психичното здраве и свързаните с него услуги в България. Този профил е резултат от съвместните усилия на ОИСР и Европейската обсерватория за здравни системи и политики, осъществени в сътрудничество с Европейската комисия.

Published on January 19, 2024Also available in: English