Share

Hungary

A magyar gazdaság növekszik, de a képzettség, az üzleti beruházások és a jövedelmek javításához reformokra van szükség

 

6/5/2016 - A magyar gazdaság a jelentős exportnak és az erőteljes hazai keresletnek köszönhetően számottevően bővült az elmúlt években. A jövedelmek azonban a legalacsonyabbak között vannak az OECD tagországok között. Az OECD friss jelentés szerint strukturális reformokra van szükség, hogy a növekedés középtávon is fenntartható legyen, bővüljenek az üzleti beruházások, és a munkavállalók képzettsége jobban összhangban legyen a munkaerőpiaci igényekkel.

 

Az OECD magyar gazdaságról szóló jelentése szerint a kis- és középvállalkozások beruházásainak ösztönzése a viszonylag alacsony munkatermelékenység növelése által hozzájárulna a jövedelmek és a jóllét emelkedéséhez.

 

A munkavállalók készségeinek fejlesztése és a munkaerőpiachoz való hozzáigazítása szintén javítana a termelékenységen, és egyben lehetővé tenné, hogy többen részesülhessenek a gazdasági növekedés előnyeiből.

 

A tanulmány Budapesti bemutatásán Angel Gurría, az OECD főtitkára a következőket mondta: - A magyar OECD tagság huszadik évfordulóján gratulálok Magyarországnak a 2012 óta bővülő gazdaság kapcsán, melynek hajtóereje a jelentős export és a gazdaságpolitikai stimulus. Mindazonáltal továbbra is jelentős kihívásokkal kell szembenéznie. Az OECD-n belül hazámat, Mexikót követően Magyarországon a legalacsonyabb a várható élettartam. Az oktatási rendszer lassan reagált a tudásalapúvá váló gazdaság  változó készségigényeire. Az üzleti beruházásokat – különösen a KKV-k körében – visszafogja a gyakran változó szabályozási környezet valamint a hálózati iparágakban jelenlévő piacralépési korlátok.
 

A tanulmány szerint amennyiben nem valósulnak meg reformok az üzleti beruházások támogatása és a készségek munkaerőpiaci igényekhez történő hozzáigazítása terén, kevés az esély az erőteljesebb, fenntartható növekedésre, mivel a munkaképes korú népesség létszáma csökken. Egyben elengedhetetlennek tartja a szabályozás átláthatóságát, a bürokrácia csökkentését és az eredményes szabályozási hatásvizsgálatokat is.

 

Néhány szektorban a szabályok alóli mentesség akadályozza az egészséges gazdasági versenyt. A mezőgazdaságban például a versenykorlátozás tilalma nem kötelező érvényű a helyi piacokra. 

 

Az OECD szerint a magyar oktatási és képzési rendszer nem tartott lépést a technikai készségek iránt a gazdaság szerkezetátalakításának köszönhetően megnövekedett igénnyel. A tanulmány szerint fokozni kell az egész életen át tartó tanulás támogatását, a kormány közmunka-programjaiban pedig nagyobb szerepet kellene kapnia az eredményes képzésnek.

 

A kisgyermekes nők közül viszonylag kevesen dolgoznak. A nők munkaerőpiaci részvételének növelése érdekében szükséges a bölcsődei férőhelyek bővítése és az apasági szabadság igénybevételének ösztönzése.

 

Bár a felsőoktatásban való részvétel jelentősen növekedett, a felsőoktatási tanulmányaikat sikeresen befejezők aránya az egyik legalacsonyabb az OECD-n belül. A tanulmány szerint a kormánynak növelnie kellene a felsőoktatás finanszírozását, és ösztönöznie a felsőoktatási intézmények és a magánvállalatok közötti partnerségek megerősödését, annak érdekében hogy több frissdiplomás találjon a végzettségének megfelelő állást.

 

2008 óta háromszorosára, a munkavállalók 3%-ára növekedett a Magyarországról kivándorlók száma, amely hozzájárul az egyes szektorokban, például az egészségügyben tapasztalható munkaerő-hiányhoz. Ráadásul Magyarországon a népesség öregedése erőteljesebb mint az OECD számos más országában. Az aktív munkaképes korúak teljes népességhez viszonyított aránya a következő évtizedekben előreláthatólag az egyik legalacsonyabblesz Európán belül, amely magas időskori függőségi rátához vezet. Hosszú távon az idősödő népesség növeli meg leginkább az állami kiadásokat.

 

Az Economic Survey összefoglalója, továbbá a fontosabb következtetések ingyenesen elérhetők az OECD honlapján: www.oecd.org/hungary/economic-survey-hungary.htm. Médiamegjelenésekben javasoljuk a tanulmány linkjének szerepeltetését. 

 

A magyar gazdaságról szóló jelentéssel kapcsolatos további információkért, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az OECD sajtóirodájával (news.contact@oecd.org; +33 1 4524 9700).

 

Related Documents