Partager

Direction de la Gouvernance publique

book

Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance

(Slovak version)

Tieto Odporúčania sú prvým medzinárodným nástrojom pre riešenie regulačnej politiky, riadenia a správy regulácie ako horizontálnej aktivity naprieč vládou. Stanovuje opatrenia, s pomocí ktorých môžu vlády implementovať alebo zlepšovať reformu regulácie.

Published on November 02, 2012Also available in: Arabic, German, English, Spanish, French, Korean, Portuguese