Share

Directorate for Public Governance

Förfalskning och piratkopiering och den svenska ekonomin

Säkerställande av att “Made in Sweden” alltid är det

Published on May 10, 2019

Also available in: English

book
Den svenska ekonomin är innovativ och rik på immateriella tillgångar, då en stor del av företagens värde finns i de immateriella tillgångarna. Den svenska industrin är global och beroende av export. Samtidigt är hotet från piratkopiering stort, och svenska företag är sårbara. Denna rapport visar på piratkopieringens direkta ekonomiska effekter för svenska företag, konsumenter och samhälle. Rapporten belyser både importen av piratkopierade varor till Sverige och de immaterialrättsliga effekterna för svenska företag av den globala handeln med piratkopierade produkter.

TABLE OF CONTENTS

Förord
Sammanfattning
De ekonomiska ramar som avser förfalskning och pirattillverkning
Import av förfalskade varor till Sverige
Intrång i svenska immateriella rättigheter inom världshandeln
Den samlade effekten av varumärkesförfalskning på Sverige
Bilagor2 chapters available
Powered by OECD iLibrary